Buss

Teel olles muutub sõiduvahend omaette ruumiks. Milline ruum on buss, mida 3,5 tunni peab jagama tundmatute inimestega? Kas bussist võib saada reisi ajaks turvaline paik, kuhu pärast äärte avastamist tagasi tulla? Mis või kes peab bussis olema, mis peab seal juhtuma, et buss võiks muutuda reisijate ajutiseks koduks?