Laima Jaunzema

kogemus

Buss

Laima on Läti tantuskunstnik ja multimeediakunstnik. Paljud Laima tööd on seotud ruumide uurimise ja loomisega – poeetilised või poliitilised ruumid, avalikud või intiimsed. Laimat huvitavad kunstnikuna kehapoliitikad ja varjatud ühiskondlikud dünaamikad.

Laima tegeleb ekskursioonibussiga, sest teel olles muutub sõiduvahend omaette ruumiks. Laima uurib, milline ruum on buss, mida 3,5 tunni peab jagama tundmatute inimestega? Kas bussist võib saada reisi ajaks turvaline paik, kuhu pärast äärte avastamist tagasi tulla? Mis või kes peab bussis olema, mis peab seal juhtuma, et buss võiks muutuda reisijate ajutiseks koduks?