Helena Krinal

Eesti │ Palestiina

Helena on Maailma Maaliini kunstiline juht. Ta toetab kunstnike ja kogukondade tööd nõu ja jõuga ning jälgib, et Maailma Maaliin oleks terviklik elamus.
Helena taust on tantsukunst. Helena elab nii Eestis kui Palestiinas ja tema loomingus on olulisel kohal tunnete, inimestevaheliste suhete ja ühiskondlike protsesside peegeldamine. Kahes üsna eriilmelises paigas elanuna on Helena kohanud erinevaid inimesi, olukordi ja suhtumisi ning leiab, et maailm oleks tunduvalt mõnusam koht elamiseks, kui püüaksime rohkem vaadata oma eelarvamustest läbi, otsida kokkupuutepunkte ning vastutada laiemalt oma elukeskkonna eest. Võiksime jõuda selleni, et kohelda lugupidamisega kõiki inimesi ja mitteinimesi ning ennekõike iseendeid.
Helena usub, et kunst oma eripalgelisuses ja erinevates väljendusvormides võiks kuuluda kõikide inimeste ellu olenemata nende elukohast, majanduslikust taustast, vanusest või haridusest.